Slynni Polscy Masoni

Marcello Baciarelli (1731-1818) - nadworny malarz Stanislawa Augusta
Kazimierz Bartel
(1882-1941) - polityk, matematyk,trzykrotny premier, profesor Polit. Lwowskiej
Wojciech Boguslawski
(1757-1829) - aktor, rezyser, dramaturg, dyr. teatru, zwany ojcem sceny polskiej
Kazimierz Brodzinski
(1791-1835) - poeta i krytyk literacki, prof. uniw. w Warszawie, prekursor romantyzmu
Jozef Elsner
(1769-1854) - kompozytor, pedagog, nauczyciel F. Chopina
Marian Falski
(1881-1974) - pedagog, polityk, autor popularnego elementarza
Cyprian Godebski
(1765-1809) - poeta, powiesciopisarz, legionista, polegl w bitwie pod Raszynem
Juliusz Kaden-Bandrowski
(1855-1944) - Zolnierz Legionow, pisarz, publicysta
Emil Kipa
(1866-1958) - prof. Uniw. Warszawskiego, dyplomata
Franciszek Kniaznin
(1750-1807) - poeta, przestawiciel sentymentalizmu
Waclaw Lednicki
(1891-1967) - rusycysta, prof. Uniw. Jagiellonskiego, po 1939 prof. uniw. Harvard i Berkley
Jan Jozef Lipski
(1926-1991) - polityk, historyk literatury
Walerian Lukasinski
(1786-1868) - maj. wojsk Krolestwa Pol., wspolzalozyciel Wolnomularstwa Narodowego
Tadeusz Matuszewicz
(1765-1819) - dzialacz w Sejmie Czteroletnim, minister skarbu Ksiestwa Warszawskiego i Krolestwa Pol.
Andrzej Mokronowski
(1713-1784) - wojewoda mazowiecki od 1781
Gabriel Narutowicz
(1865-1922) - polityk, konstruktor, wybrany pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej
Julian Ursyn Niemcewicz
(1758-1841) - pisarz, polityk, sekretarz T. Kosciuszki w 1974
Michal Kleofas Oginski
(1765-1833) - polityk, kompozytor, uczestnik powstania 1794
Juliusz Osterwa
(1884-1947) - aktor, rezyser, pedagog, zalozyciel Reduty
Jozef Poniatowski
(1763-1813) - ksiaze, bratanek krola Stanislawa Augusta, marszalek napoleonski
Stanislaw August Poniatowski
(1732-1798) - krol Polski, mecenas nauki i sztuki
Stanislaw Kostka Potocki
(1755-1821) - polityk, pisarz,wspoltworca ustaw Sejmu Czteroletniego
Adam Pragier
(1886-1976) - polityk, ekonomista
Antoni Slonimski
(1895-1976) - poeta, wspolzalozyciel Skamandra
Jerzy Stempowski
pseud. Pawel Hostowiec (1894-1969) - eseista i krytyk literacki
Andrzej Strug
wl.Tadeusz Galecki (1871-1937) - pisarz. legionista, dzialacz PPS
Zygmunt Vogel
zw. Ptaszkiem (1764-1826) - akwarelista i rysownik, prof. Uniw. Warszawskiego
Boleslaw Wieniawa-Dlugoszowski
(1881-1942) - general, legionista, dyplomata
Edward Wittig
(1879-1941) - rzezbiarz, prof. ASP w Krakowie
August Zaleski
(1883-1972) - dyplomata, historyk
Jozef Zajaczek
(1752-1826) - general, uczestnik powstania 1794
Marian Zyndrom-Koscialkowski
(1892-1946) - polityk, wspolzalozyciel POW, premier 1935-36