W dniu 6 czerwca 1927 grupa wolnomularzy zebrała się we Fraternal Hall przy 333 East Fordham Road na Bronksie w Nowym Jorku. R.·.W.·. John L. Little reprezentujący w Dystrykcie Bronx Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork odczytał dyspensę Wielkiego Mistrza, która zezwalała na powołanie nowej loży. Tego czerwcowego wieczoru powołana została do życia Loża Kościuszko nr 1085 - pierwsza loża w Stanach Zjednoczonych, skupiająca wolnomularzy o polskich i słowiańskich korzeniach.

Loża Kościuszko została bardzo serdecznie przyjęta przez wolnomularzy z Dystryktu Bronx. Czcigodny Philip Wall, mistrz Trowel Lodge nr 873 przekazał nowej loży kolumny strażników. Brat Alfred Gatow - Wielki Kapłan Ivy Chapter nr 238, Royal Arch Masons - przekazał loży skrzynkę do głosowania. Od braci z True Course Lodge nr 1077, Loża Kościuszko otrzymała flagę amerykańską, a bracia z Angle Lodge nr 988 przekazali komplet symbolicznych narzędzi pracy wolnomularza.

Jak pisze brat Thaddeus Ziembinski, tego wieczoru bracia-założyciele Loży Kosciuszko mieli łzy w oczach. Po wielu latach starań, polscy wolnomularzy mogli wreszcie otworzyć swoją, polską loże. Loża ta, dziesięc lat później, była jedyną polską lożą na świecie.

W dniu 31 maja 1928 r., kiedy zakończył się przewidziany statutem okres próbny, Loża Kosciuszko otrzymała swój patent, stała się permanentną częścią nowojorskiej masonerii.

Patent, w imieniu Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork M.·.W.·. Johna A. Duttona , wręczył reprezentujący go na Bronksie R.·.W.·. John Lecky. Patent odebrał pierwszy mistrz Loży Kościuszko nr 1085, Czcigodny Brat John A. Wasilewski.

Na uroczystość wręczenia patentu  przybyło wielu dygnitarzy Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork oraz zaproszeni goście. Fraternal Hall na Bronksie był wypełniony po brzegi.

Na pierwszym posiedzeniu Loży dokonano instalacji następujących urzędników lożowych:

 

            John A. Wasilewski                  Mistrz Loży

            Walter A. Klass                        Starszy Dozorca

            Paul Kawecki                           Młodszy Dozorca

Karol Folwarczny                     Sekretarz

Emil S. Brykczyński                  Skarbnik

Rudolph Bobermin                    Starszy Diakon

Peter Falkiewicz                       Młodszy Diakon

Frank Golankiewicz                  Starszy Mistrz Ceremonii

Konstanty Orłowski                  Młodszy Mistrz Ceremonii

Stephen Zabłocki                      Starszy Steward

Walter Mucha                          Młodszy Steward

Nikodem Zarski                       Marshall

Henry Bauer                             Tiler    

 

*          *          *

15 kwietnia 1929 r. czterech wyróżniających się wolnomularzy otrzymało honorowe członkostwo Loży Kościuszko. R.·.W.·. Ossian Lang, R.·.W.·. Edward Feith, R.·.W.·. John Lecky i R.·.W.·. Robert B. Wilson, w czasie zebrania Loży pod przewodnicwem Czcigiodnego Johna A. Wasilewskiego, otrzymali status honorowego członka oraz wręczono im okolicznościowe upominki.

W tym samym roku Brat Emil S. Brykczyński, piastujący funkcję skarbnika, ofiarował 300 dolarów bibliotece działającej przy Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork. Pieniądze te miały być przeznaczone na zakup publikacji o polskim wolnomularstwie.

Pierwszy bal Loża Kościuszko zorganizowała w dniu 1 marca 1930. Honorowym gościem balu był ówczesny konsul generalny Rzeczypospolirtej Polskiej w Nowym Jorku – dr Marchlewski. Konsul generalny wręczył Loży okoilicznościowy medal z podobizną Adama Mickiewicza autorstwa Antoine Bourdelle. Medal ten przez wiele lat wyłożony był w gablocie w bibliotece przy Wielkiej Loży.

W tym samym roku Wielka Loża Stanu Nowy Jork Wolnych i Uznanych Wolnomularzy na swym 151 posiedzeniu w dniach 3, 4 i 5 maja, dokonała oficjalnego uznania wolnomularstwa w Polsce. To uznanie polskiego wolnomularstwa przez Wielką Lożę Stanu Nowy Jork zaowocowało tym, że 20 lutego 1933 r. członek łoży Kościuszko - R.·.W.·. Emil S. Brykczyński został oficjalnym przedstawicielem Wielkiej Narodowej Loży Polskiej przy Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork.

W obecności Wielkiego Mistrza Christophera C. Mollenhauera, nominację wręczył namiestnik wielkiego mistrza na Bronx R.·.W.·. Walter C. Martin. Klejnot, Brat Brykczyński otrzymał z rąk R.·.W.·. Roberta B. Wilsona, a fartuszek wręczył R.·.W.·. Edward Feith.

W dziesięć lat po założeniu, loża Kościuszko, chociaż dalej była najmniejszą lożą na Bronksie (liczyła tylko 56 członków), to stała się istotnym elementem wolnomularskiego krajobrazu nie tylko w swoim dystrykcie ale i nowojorskiej metropolii.

W roku 1943 przypadało czterystolecie urodzin Mikołaja Kopernika. Ze względu na toczącą się wojnę rocznica ta miała wielkie znaczenie nie tylko dla rodaków w kraju. Loża Kościuszko postanowiła przypomnieć nowojorskim Braciom o polskim rodowodzie wielkiego astronoma.  Przygotowano na tę okazję specjalny program. Bardzo wiele serca i pracy w jego opracowanie włożył ówczesny mistrz Loży Czcigodny Henry Archacki. Jednym z głownych mówców był wydawca „Nowej Europy” (New Europe) dr Ludwik Krzyżanowski.

Wrześniowe posiedzenie Loży w 1943 okryte było żałobą i poświęcone pamięci dwóch członków-założcieli, którzy w tym roku odeszli do Loży Wielkiego Architekta Wszechświata.  Brat John A. Wasilewski, pierwszy mistrz Loży zmarł 9 maja, a Brat Emil S. Brykczyński, były mistrz i Wielki Reprezentant Wielkiej Narodowej Loży Polskiej odszedł 11 sierpnia.

Piętnasta rocznica działalności Loży Kościuszko nr 1085 była oficjalnie obchodzona na zebraniu 12 listopada 1943 r. Z tej okazji, Henry Archacki opracował piękną okolicznościową broszurę, w której znalazła się rónież krótka historia polskiego wolnomularstwa. Broszurę otrzymali wszyscy przybyli goście, wśrod których było wielu dygnitarzy Wielkiej Loż Stanu Nowy Jork z Naczcigodniejszym Bratem Charlsem H. Johnsonem.

Informacja o piętnastej rocznicy istnienia polskiej loży znalazła się w lokalnych gazetach oraz wielu wolnomularskich periodykach. The New York Masonic Outlook w styczniu 1944 r. napisał: Loża Kościuszko nr 1085, Wolnych i uznanych Masonów z Bronksu,wyróżnia się tym, że jest w tej chwili jedyną polską loża na świecie. Kiedy w czasie swojej 151 sesji Wielka Loża Stanu Nowy Jork uznała nową Wielką Loże Polski, podkreśliła tym aktem odrodzenie polskiego wolnomualsrtwa, które zawiesiło swą działalnośc w 1820 r. Akt uznania Wielkiej Loży Polski był jednocześnie aktem uhonorowania Loży Kościuszko nr 1085, kiedy to w 1933, nieżyjący już Wielce Czcigodny Emil S. Brykczyński, został mianowany przez Wielkiego MistrzaNajczcigodniejszego Christophera C. Mollenhauera - Wielkim Reprezentantem Wielkiej Loży Polski przy Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork. Od tego czasu Loża Kościuszko, nazwana imieniem bohatera Amerykańskiej Rewolucji i Wielkiego Polskiego Patrioty Tadeusza Kościuszko, stale powiększała swoje szeregi, a z okazji piętnastej rocznicy swej działalności zorganizowała specjalne zebranie, którego gościem honorowym był Naczcigodniejszy Charles H. Johnson. Urczystość ta, stała się okazją do jednego z nawiększych liczbowo zebrań masońskich na Bronksie w ostatnich latach, a goście otrzymali pięknie wydaną pamiątkową broszurę.

W 1944 r. Loża Kościuszko, pracująca pod młotkiem Czcigodnego Thaddeusa V. Ziembinskiego była już powszechnie znana i jako pierwsza w dystrykcie wykazała się stuprocentową kontrybucją wszystkich swoich czlonków, którzy zlożyli donacje na konto Masonic War Chest Fund.

Dwusetna rocznica urodzin patrona Loży była oficjalnie obchodzona 27 lutego, 1946 r. Program został przygotowany przez Czcigodnego Henryka Archackiego. Okolicznościową kolację, na którą zaproszono wielu wyższych oficerów armii amerykańskiej, wydali byli czcigodni Loży. Wśród przybyłych gości byli między innymi: generał major Walter DeLamater, płk. Carl A. Loeb, płk. Charles E. Greenough, płk. Perly C. Gray, płk. Leonard A. Keyes, kapitan R.A. Wahrman. Najczcigodniejszy, Wielki Mistrz Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork Charles W. Froessel był mówca honorowym, a biografię Tadeusza Kościuszki w formie kilkunastostronicowej broszury opracował i rozdał zebranym Henry Archacki.

 

*          *          *

W 1920 trzynastu wolnomularzy-założycieli otrzymało stały patent od Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork. Dwadzieścia lat później Loża Kościuszko liczyła 78 członków i była bardzo aktywną loża w swoim dystrykcie. W tym samym roku w czasie zebrania Stowarzyszenia Czcigodnych i Byłych Czcigodnych Bronksu, mistrz Loży Kościuszko Thaddeus V. Ziembinski został wybrany na przewodniczącego.

Drugim członkiem Loży Kościuszko, który z rąk Wielkiego Mistrza otrzymał purpurowy fartuszek, został Walter A. Klass. Otrzymał nominację na Wielkiego Reprezentanta Wielkiego Wschodu Amazonii i Acre przy Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork.

Wielce Czcigodny Walter A. Klass wstąpił do wolnomularstwa w 3 grudnia 1915 r. bedąc inicjowany  w Henry Clay Lodge nr 277, Wielka Loża Stanu Nowy Jork. W Loży Kościuszko był afiliowany 6 czerwca 1927, a Czigodnym Mistrzem Loży Kościuszko zostal wybrany 15 grudnia 1930 r.

W 1951 r. odszedł do Loży Wielkiego Architekta Wielce Czcigodny Robert B. Wilson, bardziej znany jako “Bob”. Zmarl w 84 roku życia 23 lutego 1951. Razem z Wielce Czcigodnym Bratem Edwardem Feihem, włożył wiele wysiłku w to, żeby powołoać Lożę Kościuszko do życia.

Wieczorem, 12 stycznia 1952 r. Loża Kościoszko poniosła kolejną wielką startę. Nagle zmarł były District Deputy Grand Master Bronksu,  wielki przyjaciel i honorowy członek Loży -  R:. W:. Edward Feih. Brat Feih otrzymał honorowe członkostwo Loży w 1928 r.

 8 września 1952 r. Loża Kościuszko złożyła wieniec pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Akademii Wojskowej w West Point, upamiętniając tym aktem 175 rocznicę mianowania generała Kościuszko naczelnym inżynierem armii rewolucjonistów amerykańskich. W ceremonii wzięli udzial oficjalni przedstawiciele Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork oraz oficerowie z West point.

W 1952 r. Loża Kościszko została ponownie uhonorowana. Wielki Mistrz mianował Thaddeusa Ziembinskiego na stanowisko District Deputy Grand Master of the Bronx District. Uroczystośc wręczenia patentu Namiestnika Wielkiego Mistrza na Dystrykt Bronks odbyła się 12 września 1952 r. w Świątyni Masońskiej na Bronksie. Mistrzem ceremoniału był brat Wielce Czcigodnego Namiestnika, Czcigodny Martin S. Ziembinski. W uroczystości wręczenia fartuszka oraz klejnotu wzięło udzial wielu dygnitarzy Wielkiej Loży Stanu Nowy Jork.

Trzystu braci z Bronksu, w tym siedemnastu namiestników z metropolii nowojorskiej, zasiadło do uroczystej kolacji, jaką na cześc nowego namiestnika została wydana w sobotę 28 marca 1953. Wśród honorowych gości znaleźli się: Wielki Mistrz Ward A. Arbury; Wielki Marszałek George E. Richter; Wielki Sekretarz Edward R. Carman i wielu innych.

Program 25 rocznicy działaności Loży Kościuszko został zaakceptowany na zebraniu 22 stycznia 1953 r. Loża wyasygnowała tysiąc dolarów na pokrycie kosztów organizacyjnych. Były mistrz Loży – Thaddeus V. Ziembinski został mianowany przewodniczącym komitetu organizacyjnego.

17 kwietnia 1953 roku Lożę Kościuszko odwiedziła delegacja braci z Casimir Pulaski Lodge nr. 1167, Wolnych i Uznanych Masonów Stanu Illinois. Delegacji przewodniczył Czcigodny Brat Eugene Syprzak. Czcigodny Syprzak i sekretarz Loży Casimir Pulaski wręczyli Czcigodnemu Henrykowi Pięcińskiemu z Loży Kościuszko, pamiątkowe młotki z okazji 25 rocznicy istnienia Loży Kościuszko.

 

 

 

 

 

 

 

Patent Loży Kościuszko

wydany przez Wielką Lożę Stanu Nowy York

dnia 3 maja, 1928 roku